Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Türkan ARGON

 

 Enstitü Müdür Yardımcısı                                                     Enstitü Müdür Yardımcısı

    Doç. Dr.  Şenay SEZGİN NARTGÜN                                                      Doç. Dr. Fatih AYDIN          


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018 Sayfa Başı