Enstitü Sekreteri

Mükerreme ALTINDAŞ

 

Öğrenim Durumu

  • Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu - Muhasebe Bölümü - 1994
  • Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi - Muhasebe Finansman - 2000

 

Görev Yaptığı Kurumlar

  • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü - Personel Daire Başkanlığı - Bilgisayar İşletmeni (1997-2004)
  • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü - Personel Daire Başkanlığı - Şef (2004 - 2011)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı