Enstitü Kurulu 

Prof.Dr. Türkan ARGON

Enstitü Müdürü 

Doç. Dr. Şenay NARTGÜN

Enstitü Müdür Yardımcısı

 Doç. Dr. Fatih AYDIN

Enstitü Müdür Yardımcısı 

Prof. Dr. Zekeriya NARTGÜN

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Uğur ALPAGUT

Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Cemal AVCI

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Soner DURMUŞ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yusuf CERİT

Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Erkan TEKİNARSLAN

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Hakkı ÇOKNAZ

Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN

Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Selmin SÖYLEMEZ

Yabancı Diller Anabilim Dalı Başkanı 

 


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018 Sayfa Başı