Eğitim Bilimleri Enstitüsünün kurulması eğitim alanında yapılacak nitelikli araştırmalar ve yayın faaliyetleri, yetiştireceği araştırmacılar ile Üniversitemizin gelişmesinin yanı sıra bölge ve ülkemizin yüksek öğrenim için ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünün karşılanmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu amaçla teklif edilen   Eğitim Bilimleri Enstitüsünün kurulması Bakanlar Kurulunun 04.04.2011 tarih 2011/1595 sayılı kararnamesi ile uygun görülen ve 15.04.2011 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak Eğitim Bilimleri Enstitümüz kurulmuştur.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı