T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


(Güzel Sanatlar Fakültesi 4.Kat)
Gölköy Kampüsü 14280 Gölköy / BOLU

 

Tel: 0 374 253 50 20

                               0 374  254 10 00    -2478-2479
Fax: 0 374 253 50 24

 

Harç Ücretleri :

II. Öğretim Öğrencileri:

 

             Ders seçimini yapan Eğitim Yönetimi ve Denetimi  Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans II. öğretim öğrencileri harç ücretlerini 27 Şubat 2018-09 Mart 2018  tarihleri arasında;

T.C. Ziraat Bankası

Bolu Şubesi  

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının

Hesap No: 59367363-5002

İBAN: TR 67 0001 0000 50593673 63 5002  

T.C. Numaralarını ve Ad ve Soyadlarını belirterek yatırmaları ve dekontunu Enstitü Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.  

Yapılan ders kayıtlarının kesinleşmesi için harç ödeme tarihlerinde mutlaka harcın yatırılması gerekmektedir. Harç yatırmayan öğrencilerin ders kayıtları geçersiz sayılacaktır.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018 Sayfa Başı