T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

             

            Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında dekteklenmesi uygun bulunan Enstitümüz Özel Eğitim Anabilim Dalı, Zihin Engellilerin Eğitimi Bilim Dalı Doktora programına 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde alınacak öğrenci kontenjanları ile adaylarda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI

 

Zihin Engellilerin Eğitimi Bilim Dalı Doktora

ALES:   SÖZEL  EA 55

Kontenjan :  5

Mezuniyet : Zihin Engelliler Eğitimi veya Özel Eğitim yüksek lisans mezunu olmak,

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük Sistemde 3.00/4.00 olmalıdır,

Yabancı Dil Şartı: ÜDS, KPDS, YDS sınavlarından 55 puan almış olmak veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan 55 ‘e karşılık puan almış olmak.

BİLİM SINAV DEĞERLENDİRMESİ

 

1- Yüksek Lisans mezuniyet notuna %10, ALES puanına %50, Yabancı dil puanına %15, Bilim sınav notu %15, mülakat puanı %10 olarak değerlendirilir. Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.

2- Doktora sınavlarında başarı puanı tam puanın %70 ve  üstünde olan adaylar başarılı, %70’in altında olan adaylar başarısız sayılır.

4- Kontenjanlar, toplam başarı puanı en yüksek öğrencilerden başlamak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet notu, bilim notu ve mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

İSTENİLEN BELGELER

 

1-Doktora için, lisans ve yüksek lisans mezuniyet durumlarını gösteren mezuniyet belgesinin veya diplomasının onaylı fotokopisi,

2-Doktora için, lisans ve yüksek lisans not çizelgesi onaylı fotokopisi,

3-2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),

4-Nüfus Cüzdan fotokopisi,

5-ALES sonuç belgesi fotokopisi,

6- Başvuran Doktora Öğrencileri için yabancı Dil Belgesi zorunludur,

7-Müracaatlar Enstitü Müdürlüğümüze şahsen yapılacak olup, istenilen belgeler Enstitü Müdürlüğümüze mutlaka teslim edilecektir. İstenilen evrakları teslim etmeyen, eksik teslim eden,  sınava girmiş olsa bile başvuru koşullarını karşılamadığı tespit edilen veya Bilim Sınavına girmeyen ve Bilim Sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alamayan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

ÖN BAŞVURU:

Başvuru Tarihi: 02-07 Şubat  2018

Başvuru Yeri: Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Ön başvuru esnasında istenilen belgelerin mutlaka eksiksiz, hatasız ve doğru bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların, kesin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için ön başvuru esnasında Enstitü Müdürlüğümüze teslim etmiş oldukları belgelerin asıllarını veya ASLI GİBİDİR onaylı suretlerini ve 4 adet fotoğrafı yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Programlarımıza başvuruda bulunmak isteyen adaylar   Enstitü Müdürlüğümüze  02 Şubat 2018 saat 08:00’dan itibaren 07 Şubat 2018 saat 17:00’a kadar başvurularını yapabilirler.

BİLİM SINAVI:

Bilim Sınav Tarihi ve Saati: 08 Şubat 2018  Saat 10:00

Bilim Sınav Yeri: İlgili Anabilim/ Bilim Dallında

KESİN KAYIT:

Kesin Kayıt Tarihleri: 09-12 Şubat 2018 

  

Öğrenci burs başvuru şartları

MADDE 6- (1) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır.

1) T.C. vatandaşı olmak.

2) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

3) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

4) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

5) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN DOKTORA PROGRAMLARINA KAYITLI ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURSLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

En az 3 öğrencinin 2017/2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitime başlatılamaması durumunda kontenjanların tamamı iptal edilecektir.

 

 

 


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018 Sayfa Başı