T.C.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

              Programlarımıza başvuruda bulunmak isteyen adaylar  http://ebsis.ibu.edu.tr adresinden 21 Ocak 2019 saat 08:00’dan itibaren 25 Ocak 2019 saat 17:00’a kadar başvurularını yapabilirler. Her aday sadece bir programa başvuruda bulunabilir.

 

               2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde Enstitümüz Anabilim / Bilim Dallarına alınacak Doktora ve Yüksek Lisans öğrenci kontenjanları ile adaylarda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doktora

 

ALES: SAYISAL 55

Kontenjan : 5

Mezuniyet : İlköğretim seviyesinde Fen Eğitimi, Ortaöğretim seviyesinde Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük sistemde 3.00/4.00 olmalıdır.

Yabancı Dil Şartı: YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 55 puan almış olmak veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan birinden en az 55’e karşılık puan almış olmak.

 

Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans

 

ALES: SAYISAL 55

Kontenjan:   10      

Mezuniyet: İlköğretim Fen Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümünün Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi Anabilim Dallarından mezun olmuş olmak veya Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya ve Biyoloji mezunlarından Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,

Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük sistemde 2.00/4.00 olmalıdır.

Yabancı Dil Şartı: YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 30 puan almış olmak veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan birinden en az 30’a karşılık puan almış olmak veya üniversitemizin yapacağı sınavdan en az 30 puan almış olmak.

 

 

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Doktora

 

ALES: SÖZ 65

Kontenjan: 5

Mezuniyet: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi alanlarında yüksek lisansını tamamlamış olmak ya da Fen-Edebiyat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinde Sosyal Bilimler Dallarından herhangi birinden yüksek lisans yapmış ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük sistemde 3.00 /4.00 olmalıdır.

Yabancı Dil Şartı: YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 55 puan almış olmak veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan birinden en az 55’e karşılık puan almış olmak.

 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans

 

ALES:   SÖZ 55

Kontenjan : 10

Mezuniyet: Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı, Sınıf Öğretmenliği Programı, Ortaöğretim Bölümü Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği Programlarından ya da Fen-Edebiyat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Programlarından mezun olup Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,

Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük sistemde 2.50/4.00 olmalıdır,

Yabancı Dil Şartı: YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 30 puan almış olmak veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan birinden en az 30’a karşılık puan almış olmak veya üniversitemizin yapacağı sınavdan en az 30 puan almış olmak.

 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans

ALES:   EA 55

Kontenjan: 5

Mezuniyet: Lisans Mezunu olmak (Beden Eğitimi Öğretmenliği Lisans programı dışından kabul edilen adaylar Bilimsel Hazırlık programına tabi tutulacaktır).

Yabancı Dil Şartı: YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 30 puan almış olmak veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan birinden en az 30’a karşılık puan almış olmak veya üniversitemizin yapacağı sınavdan en az 30 puan almış olmak.

 

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

 

1-Doktora; Yüksek Lisans mezuniyet puanına %10, ALES puanına %50, Yabancı dil puanına %15, Yazılı bilim sınav puanına %15, mülakata %10 ağırlık verilir. (Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir)

2-Yüksek Lisans; Lisans mezuniyet puanına %20, ALES puanına %50, Yabancı dil puanına %10, Yazılı bilim sınav puanına %20 ağırlık verilir. (Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir)

3-Yüksek lisans sınavlarında toplam başarı puanı 60 ve üstünde olan adaylar başarılı, 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır.

4-Doktora sınavlarında toplam başarı puanı 70 ve üstünde olan adaylar başarılı, 70’in altında olan adaylar başarısız sayılır.

5-Kontenjanlar, toplam başarı puanı en yüksek öğrencilerden başlamak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans veya yüksek lisans mezuniyet puanı, yazılı bilim puanı ve mülakat puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

6-Bilim Sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER

 

1-Yüksek lisans için lisans; Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet durumlarını gösteren mezuniyet belgesinin veya diplomasının onaylı fotokopisi, farklı dillerdeki diplomaların Türkçe çevirisi yapılmış noter onaylı kopyası,

2-Yüksek lisans için lisans; Doktora için lisans ve yüksek lisans not çizelgesi onaylı fotokopisi,

3-2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),

4-Nüfus Cüzdan fotokopisi,

5-ALES sonuç belgesi fotokopisi,

6-Doktora Öğrencileri için yabancı Dil Belgesi zorunlu olup, Yüksek Lisans Öğrencileri için varsa yabancı dil

   belgesinin fotokopisi,

7-Müracaatlar online yapılacak olup, Bilim Sınavına gelirken istenilen belgeler Bilim Sınav Komisyonuna mutlaka teslim edilecektir.

NOT: Bilim Sınavı esnasında istenilen evrakları teslim etmeyen, eksik teslim eden, sınava girmiş olsa bile başvuru koşullarını karşılamadığı tespit edilen veya Yazılı Bilim Sınavına girmeyen, Doktora ve Yüksek Lisans Yazılı Bilim Sınavlarından 100 üzerinden en az 50 puan alamayan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır. Programa başvuru tarihinde mezun durumda olmayan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖN BAŞVURU:

Başvuru Tarihi: 21 Ocak - 25 Ocak 2019

Başvuru Yeri: http://ebsis.ibu.edu.tr

Enstitümüz Anabilim / Bilim Dallarına 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi için yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular ONLINE alınacaktır. Online başvuru sistemi 21 Ocak 2019 Saat 08:00 da açılacak ve 25 Ocak 2019 saat 17:00 da kapatılacaktır. Bu tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

Elden başvuru alınmayacaktır.

Online başvuru esnasında istenilen bilgi ve belgelerin mutlaka eksiksiz, hatasız ve doğru bir şekilde sisteme girilmesi/yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların, kesin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için başvuru esnasında sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını veya ASLI GİBİDİR onaylı suretlerini ve 4 adet fotoğrafı yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Programlarımıza başvuruda bulunmak isteyen adaylar  http://ebsis.ibu.edu.tr adresinden 21 Ocak 2019 saat 08:00’dan itibaren 25 Ocak 2019 saat 17:00’a kadar başvurularını yapabilirler. Her aday sadece bir programa başvuruda bulunabilir.

SINAVLAR:

Yabancı Dil Sınav Tarihi ve Saati: 29 Ocak 2019   Saat 10:00

Yabancı Dil Sınav Yeri: Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Sınav Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinde yapılacaktır.

Bilim Sınav Tarihi ve Saati: 31 Ocak 2019  Saat 10:00

Bilim Sınav Yeri: İlgili Anabilim/ Bilim Dalları

 

KESİN KAYIT:

Kesin Kayıt Tarihleri: 05 – 08 Şubat 2019 

Kesin Kayıt Yeri: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu

(Güzel Sanatlar Fakültesi 4. Kat 11 nolu ofis)


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı