Lisansüstü Ders Programları 

Eğitim Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı Doktora,Yüksek Lisans

Eğitim Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Doktora

Eğitim Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans

Eğitim Bilimleri ABD Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı Yüksek Lisans

Eğitim Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi  Eğitimi Bilim Dalı Doktora, Yüksek Lisans

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Matematik Eğitimi Bilim Dalı Doktora, Yüksek Lisans

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Doktora, Yüksek Lisans

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Doktora, Yüksek Lisans

Temel Eğitim ABD Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans

Temel Eğitim ABD Okulöncesi Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans

Beden Eğitimi Öğretmenliği ABD Beden Eğitimi Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans

Güzel Sanatlar Eğitimi ABD Müzik Eğitimi Bilim Dalı Doktora, Yüksek Lisans

Güzel Sanatlar Eğitimi ABD Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans

Özel Eğitim ABD Zihin Engelliler Eğitimi Bilim Dalı Doktora, Yüksek Lisansı

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı