Yüksek Lisans Tezsiz 2. Öğretim
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı

 

Ders Müfredatı
Ders İçerikleri

 

Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Türkan ARGON
Prof. Dr. Salih Paşa MEMİŞOĞLU
Doç. Dr. Şenay SEZGİN NARTGÜN
Doç. Dr. Bahri AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Nuri AKGÜN
Yrd. Doç. Dr. Aygül OKTAY

Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018 Sayfa Başı