Yüksek Lisans Tezli 2. Öğretim
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı
 
Ders Programları
Ders İçerikleri
 
Öğretim Elemanları
Prof.Dr. Türkan ARGON
Prof.Dr. Salih Paşa MEMİŞOĞLU
Prof. Dr. Şenay SEZGİN NARTGÜN
Doç.Dr. Bahri AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Nuri AKGÜN
Dr. Öğr.Üyesi Aygül OKTAY
 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018 Sayfa Başı