Yüksek Lisans Tezli 1. Öğretim
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
 
Ders Müfredatı
Ders İçerikleri
 
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Halit KARATAY
Dr. Öğr. Üyesi  Hidayet ÖZCAN
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KIBRIS
Dr. Öğr. Üyesi Salih Kürşad DOLUNAY
Dr. Öğr. Üyesi Başak Ümit BOZKURT
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KÜÇÜKAVŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SOLMAZ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı