Yüksek Lisans Tezli 1. Öğretim
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı
 
Ders Müfredatı
Ders İçerikleri
 
Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Halit KARATAY
Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Hidayet ÖZCAN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIBRIS
Yrd. Doç. Dr. Salih Kürşad DOLUNAY
Yrd. Doç. Dr. Başak Ümit BOZKURT
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KÜÇÜKAVŞAR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SOLMAZ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018 Sayfa Başı