Yüksek Lisans Tezli 1. Öğretim
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı
 
Ders Programları
Ders İçerikleri
 
Öğretim Elemanları
Prof.Dr. Zekeriya NARTGÜN
Doç.Dr. İ.Alper KÖSE
Yrd.Doç.Dr. Sevilay KİLMEN
Yrd.Doç.Dr. Esin BAĞCAN BÜYÜKTURAN

Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2018 Sayfa Başı