Yüksek Lisans Tezli 1. Öğretim
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı
 
Ders Programları
Ders İçerikleri
 
Öğretim Elemanları
Prof.Dr. Zekeriya NARTGÜN
Doç. Dr. İ.Alper KÖSE
Doç.Dr. Sevilay KİLMEN

Dr.Öğr.Üyesi Esin BAĞCAN BÜYÜKTURAN

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı