Doktora
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
 
Amaç
Fen Eğitimi Doktora Programının ülkemizde, son 15-20 yılda ivme kazanan alan eğitimine yönelik olarak en az dört yıllık lisans eğitimine dayalı eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü düzeyde eğitim vermek ve kalifiye eleman yetiştirmektir. Bu yolla hem Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin  hem de ülkemizdeki diğer eğitim fakültelerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması, hem de Milli Eğitime bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kendilerini yetiştirmelerine yardımcı olunması hedeflenmektedir. 
 
Ders Programı
Ders İçerikleri
 
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Mehmet BAHAR
Prof. Dr. Gülşen LEBLEBİCİOĞLU
Doç. Dr. Nihal DOĞAN
Doç.Dr. Dündar YENER
Doç.Dr. Fatih AYDIN
Doç. Dr. Pınar Seda ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi Eylem EROĞLU DOĞAN                                                                                             
 Dr. Öğr. Üyesi Harun BERTİZ
Yrd.Doç.Dr. Eralp BAHÇIVAN
                                                                                                                                                                

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı