Doktora Öğrencileri

ÖĞRENCİLER İÇİN FORMLAR
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN FORMLAR
ANABİLİM DALLARI İÇİN FORMLAR
Tez Yazım Kılavuzu
(Tez Çalışması Benzerlik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları)
 FORM 04- Doktora Yeterlik Sınav Tutanak Formu
 FORM 01-Tez Danışmanı Atama Form
FORM 09- Tez Savunma Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu
 FORM 10- Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu
 FORM 02- Doktora Yeterlik Komitesi Atama Formu
 FORM 18- Kayıt Sildirme Dilekçesi
 FORM 11- Tez Savunulabilir
FORM 03- Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu
 FORM 19- İlişik Kesme Formu
 FORM 16- Not Cetveli
 FORM 05- Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu
 FORM 20- Ek Süre İstek Formu
 FORM 17- Not Düzeltme Formu
 FORM 06- Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanak Formu
 FORM 21- Mazeret Sınavı Dilekçesi
 
 FORM 07-Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu
 FORM 30- Özel Öğrenci Kayıt (Ders Kayıt) Formu
 
 FORM 08- Tez Savunma Sınavı Jüri Atama Formu
 FORM 31- Özel Öğrenci Ders Saydırma Formu
 
 FORM 44-Ders Programı Cetveli
 FORM 41- Bilimsel Hazırlık Formu
 
 FORM 45-Ders Yükü Bildirim Formu
 FORM 42- Ders Kayıt Formu
 
 
FORM 43- Ders Ekleme Bırakma Formu
 
 
FORM 15-Yeterlilik Sınavı Başvuru Dilekçesi
 
 
FORM 13-Tez Konusu Belirleme / Değiştirme Formu
 
 
FORM 12-Tez Danışmanı Değiştirme Formu
 
 
FORM 14-Danışman Tez Teslim Formu
 
 
CD Kapağı (örnek)
 
 
Tez Onay Sayfası
 
 
FORM 23-İzin / Kayıt Dondurma Dilekçesi
 
 
FORM 26-Tik Rapor Teslim Formu
 
 
FORM 22-Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
 
 
FORM 24-Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi
 
 
FORM 25-Tez Önerisi Teslim Formu
 
 
FORM 27-Soyadı Değişiklik Formu
 
 
FORM 28-Dilek Öneri Teşekkür ve Şikayet Formu
   

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top