Enstitü Kurulu

Prof.Dr. Türkan ARGON

Enstitü Müdür V. 

Prof. Dr. Şenay NARTGÜN

Enstitü Müdür Yardımcısı

 Doç. Dr. Fatih AYDIN

Enstitü Müdür Yardımcısı 

Prof. Dr. Zeki ARSAL

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Serkan ECE

Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Cemal AVCI

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Soner DURMUŞ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Erkan TEKİNARSLAN

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ünal KARLI

Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN

Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Anıl RAKICIOĞLU SÖYLEMEZ

Yabancı Diller Anabilim Dalı Başkanı

 

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top