Tarihçe

Eğitim Bilimleri Enstitüsünün kurulması eğitim alanında yapılacak nitelikli araştırmalar ve yayın faaliyetleri, yetiştireceği araştırmacılar ile Üniversitemizin gelişmesinin yanı sıra bölge ve ülkemizin yüksek öğrenim için ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünün karşılanmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu amaçla teklif edilen   Eğitim Bilimleri Enstitüsünün kurulmasıBakanlar Kurulunun 04.04.2011 tarih 2011/1595 sayılı kararnamesi ile uygun görülen ve 15.04.2011 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak Eğitim Bilimleri Enstitümüz kurulmuştur.

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top