Misyon & Vizyon

MİSYON

 

Eğitim Bilimleri Enstitümüzün misyonu, çeşitli alanlarda lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerini en etkin şekilde sürdürmelerini sağlamaktır. Bu misyon, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen, üretilen projeleri toplumun hizmetine sunan ve toplumla iş birliği yapabilen, bilimsel ahlakı esas alan, disiplinler arası çalışmaları önemseyen ve destekleyen, ortaya koyduğu bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslar arası alanlarda öncülük edebilen bilim insanları yetiştirmek ilkelerinden oluşmaktadır.

 

 

VİZYON

Özel gereksinimli bireylerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve topluma aktif katılımcı olmalarını sağlamayı hedefleyen, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, çağdaş ve demokratik eğitimi hedefleyen öğretmenler yetiştirmektir. Özel Eğitim Bölümü bu vizyonu gerçekleştirmek için şu misyonları hedeflemektedir.

Ø  Özel gereksinimli tüm bireylerin bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli olan becerileri kazanmaları sağlamak.

Ø  Ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmek.

Ø  Özel eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak.

Ø  Özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine destek hizmetlerini sağlamak.

Ø  Nitelikli hizmet sunan özel eğitim uzmanı yetiştirmek.

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top