Vizyon & Misyon

VİZYON

 

Sunduğu lisansüstü programların kalitesi sayesinde kısa sürede ülke çapında en çok tercih edilen. Ulusal ve uluslar arası gelişmelere katkı sağlayan, eleştiriye açık hatalardan ders çıkarabilen, mensubu olmaktan övünç duyulan ülkenin muasır medeniyetler düzeyine ulaşmasına katkı sağlayacak eğitmen ve öğretmen yetiştirme alanında lisansüstü çalışmalar ve projeler üreten saygın bir kurum olmaktır.

 

MİSYON

 

Eğitim Bilimleri çeşitli alanlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin mesleki ve akademik   gelişimlerini  en etkin şekilde sürdürmelerini sağlamaktır. Bu  misyonu gerçekleştirmek için eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen, projeler üreten araştırmacı ve bilim adamları yetiştiren üretilen projeleri toplumun hizmetine sunan toplumun tamamı ile iş birliği içinde olan, bilimsel ahlakı esas alan disiplinler arası çatışmaları önemseyen ve destekleyen ortaya koyduğu bilimsel çatışmalarla ulusal ve uluslar arası alanda öncü bir kuruluş olmaktır.

 

Değerler

  • Bilime ve sanata saygı
  • Bilimsel ve sanatsal özerklik
  • Sevgi-saygı-hoşgörü ve güven
  • Dürüstlük
  • Şeffaflık
  • Fikir ve eylemde tutarlılık
  • Sorumluluk
  • Takım ruhu
  • Evrensellik

 

 

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top