2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

23 Aralık 2019

T.C.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

               Programlarımıza başvuruda bulunmak isteyen adaylar http://ebsis.ibu.edu.tr/ adresinden 03 Şubat 2020 Saat 08:00’dan itibaren 09 Şubat 2019 saat 17:00’a kadar başvurularını yapabilirler. Her aday sadece bir programa başvuruda bulunabilir.

 

              2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde Enstitümüz Anabilim / Bilim Dallarına alınacak Doktora ve Yüksek Lisans öğrenci kontenjanları ile adaylarda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doktora

 

ALES: SAYISAL 55

Kontenjan :  5

Mezuniyet : İlköğretim Fen Eğitimi, Ortaöğretim Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük sistemde 3.00/4.00 olmalıdır.

Yabancı Dil Şartı: YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 55 puan almış olmak veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan birinden en az 55’e karşılık puan almış olmak.

 

Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans

 

ALES: SAYISAL  55

Kontenjan:   10      

Mezuniyet: İlköğretimFen Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümünün Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi Anabilim Dallarından mezun olmuş olmak veya Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya ve Biyoloji mezunlarından Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,

Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük sistemde 2.00/4.00 olmalıdır.

Yabancı Dil: Yabancı Dil puan baraj şartı aranmamakla birlikte geçerli bir dil puanı bildirimi zorunludur. YÖKDİL sınavı veya YDS’den veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği geçerli sınav sonuç belgelerinin ibrazı veya üniversitemizin yapacağı sınava katılarak alınan puanın %10 ‘u ortalamaya katılır.

 

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans

 

ALES:   SÖZ- 55

Kontenjan : 5

Mezuniyet : Türkçe Öğretmenliği,  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı veya Dilbilim lisans programlarından mezun olmak.

Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük sistemde 2.50/4.00 olmalıdır,

Yabancı Dil: Yabancı Dil puan baraj şartı aranmamakla birlikte geçerli bir dil puanı bildirimi zorunludur. YÖKDİL sınavı veya YDS’den veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği geçerli sınav sonuç belgelerinin ibrazı veya üniversitemizin yapacağı sınava katılarak alınan puanın %10’u ortalamaya katılır.

 

 

 

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans

 

 

ALES: SÖZ- 55

Kontenjan: 5

Mezuniyet: Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı veya Dilbilim, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dilbilimi lisans programlarından mezun olmak.

Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük sistemde 2.00/4.00 olmalıdır,

Yabancı Dil: Yabancı Dil puan baraj şartı aranmamakla birlikte geçerli bir dil puanı bildirimi zorunludur. YÖKDİL sınavı veya YDS’den veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği geçerli sınav sonuç belgelerinin ibrazı veya üniversitemizin yapacağı sınava katılarak alınan puanın %10’u ortalamaya katılır.

 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Doktora

 

ALES:  SÖZ 65

Kontenjan:  5

Mezuniyet: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi alanlarında yüksek lisansını tamamlamış olmak ya da Fen-Edebiyat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinde Sosyal Bilimler Dallarından herhangi birinden yüksek lisans yapmış ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük sistemde 3.00 /4.00 olmalıdır.

Yabancı Dil Şartı: YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 55 puan almış olmak veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan birinden en az 55’e karşılık puan almış olmak.

 

 

YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans

 

ALES:  SÖZ 55

Kontenjan:  10

Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük sistemde 2.50/4.00 olmalıdır.

Mezuniyet: İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Kültür ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

Yabancı Dil Şartı: YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 90 puan almış olmak veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan birinden en az 90’a karşılık puan almış olmak.

 

 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans

 

ALES:   EA 55

Kontenjan:  5

Mezuniyet: Lisans Mezunu olmak (Beden Eğitimi Öğretmenliği Lisans programı dışından kabul edilen adaylar Bilimsel Hazırlık programına tabi tutulacaktır).

Yabancı Dil: Yabancı Dil puan baraj şartı aranmamakla birlikte geçerli bir dil puanı bildirimi zorunludur. YÖKDİL sınavı veya YDS’den veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği geçerli sınav sonuç belgelerinin ibrazı veya üniversitemizin yapacağı sınava katılarak alınan puanın %10’u ortalamaya katılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

 

 

1-Doktora; Yüksek Lisans mezuniyet puanına %10, ALES puanına %50, Yabancı dil puanına %15, Bilim sınav puanına %15, mülakat puanına %10 ağırlık verilir. Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.

2-Yüksek Lisans; Lisans mezuniyet puanına %20, ALES puanına %50, Yabancı dil puanına %10, Bilim sınav puanına %20 ağırlık verilir. Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.

3-Yüksek lisans sınavlarında toplam başarı puanı 60 ve üstünde olan adaylar başarılı, 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır.

4-Doktora sınavlarında toplam başarı puanı 70 ve üstünde olan adaylar başarılı, 70’in altında olan adaylar başarısız sayılır.

5-Kontenjanlar, toplam başarı puanı en yüksek öğrencilerden başlamak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans veya yüksek lisans mezuniyet puanı, bilim puanı ve mülakat puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

6-Bilim Sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

İSTENİLEN BELGELER

 

 

1-Yüksek lisans için lisans, Doktora için, lisans ve yüksek lisans mezuniyet durumlarını gösteren mezuniyet belgesinin veya diplomasının fotokopisi (onaylı) veya e-devlet belgesi, farklı dillerdeki diplomaların Türkçe çevirisi yapılmış noter onaylı kopyası, (Yabancı ülkelerde Lisans/Yüksek Lisans bitirmiş adayların diploma veya mezuniyet belgeleri ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan okul tanınma veya denklik belgesi onaylı olarak eklenecektir.)

2-Yüksek lisans için lisans, Doktora için, lisans ve yüksek lisans not çizelgesi fotokopisi (onaylı),

3-2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),

4-Nüfus Cüzdan fotokopisi,

5-ALES sonuç belgesi fotokopisi (ALES belgesi geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 5 yıl olup, 2015 yılı bahar ve sonrasındaki sınavlar), 

6-Doktora öğrencileri için yabancı dil belgesi zorunlu olup, Yüksek Lisans Öğrencileri için varsa yabancı dil belgesinin fotokopisi (Yabancı Dil Belgesi geçerlik süresi YDS, YÖKDİL sınavları sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olup Eşdeğerliği sayılan uluslararası yabancı dil sınavları için ÖSYM tarafından çıkarılan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda” belirtilen esaslar geçerlidir. Yüksek Lisans Öğrencilerinin geçerli bir yabancı dil belgesi yoksa BAİBÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavına katılmaları zorunludur.

7-Online başvuru sonunda sistemden alınan Lisansüstü Sınava Giriş Belgesi Islak imzalı olarak,              

8-Müracaatlar online yapılacak olup, Bilim Sınavına gelirken istenilen belgeler Bilim Sınav Komisyonuna mutlaka teslim edilecektir.

 

NOT:

1- Bilim Sınavı esnasında istenilen evrakları teslim etmeyen veya eksik teslim eden, sınava girmiş olsa bile başvuru koşullarını karşılamadığı tespit edilen,

2-Yazılı Bilim Sınavına girmeyen,

3-Doktora ve Yüksek Lisans Yazılı Bilim Sınavlarından 100 üzerinden en az 50 puan alamayan,

4-Dil puanı olmayan (dil puanı ibraz etmemiş veya BAİBÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak sınava katılmamış olan),

5-Programa başvuru tarihinde mezun durumda olmayan,

6-Zamanında başvuru yapmayan,

adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

 

NOT: Yabancı uyruklu lisansüstü öğrenci adaylarının, kabul ve kayıt işlemleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi uyarınca yapılacaktır.

 

 

ÖN BAŞVURU:

Başvuru Tarihi: 03-09 Şubat 2020

Başvuru Yeri: http://ebsis.ibu.edu.tr

Enstitümüz Anabilim / Bilim Dallarına 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi için yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular ONLINE alınacaktır. Online başvuru sistemi 03 Şubat 2020 Saat 08:00 da açılacak ve 09 Şubat 2020 saat 17:00 da kapatılacaktır. Bu tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Elden başvuru alınmayacaktır. Her aday sadece bir programa başvuruda bulunabilir.

Online başvuru esnasında istenilen bilgi ve belgelerin mutlaka eksiksiz, hatasız ve doğru bir şekilde sisteme girilmesi/yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların, kesin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için başvuru esnasında sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını veya ASLI GİBİDİR onaylı suretlerini ve 4 adet fotoğrafı yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

SINAVLAR:

Yabancı Dil Sınav Tarihi ve Saati: 11 Şubat 2020   Saat 10:00

Yabancı Dil Sınav Yeri: Eğitim Fakültesi

Sınav Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca.

Bilim Sınav Tarihi ve Saati: 13 Şubat 2020  Saat 10:00

Bilim Sınav Yeri: İlgili Anabilim/ Bilim Dalları

KESİN KAYIT:

Kesin Kayıt Tarihleri: 19-21 Şubat 2020 

Kesin Kayıt Yeri: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu

(Güzel Sanatlar Fakültesi 4. Kat 11 nolu ofis)

 

Oy birliği ile karar verildi.

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top