2019-2020 BAHAR DÖNEMİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURS KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

20 Şubat 2020

T.C.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

             100/2000 YÖK Doktora Burs Kontenjanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar http://ebsis.ibu.edu.tr adresinden 21.02.2020 Saat 08:00’dan itibaren 25.02.2020 saat 17:00’a kadar başvurularını yapabilirler.

 

            2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde Enstitümüz Özel Eğitim Anabilim Dalı Zihin Engellilerin Eğitimi Bilim Dalına 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 

ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI

 

Zihin Engellilerin Eğitimi Bilim Dalı Doktora

 

ALES:   SÖZEL EA 55

Kontenjan : 3

Mezuniyet : Zihin Engelliler Eğitimi veya Özel Eğitim yüksek lisans mezunu olmak,

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük Sistemde 3.00/4.00 olmalıdır,

Yabancı Dil Şartı: YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 55 puan almış olmak veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan birinden en az 55’e karşılık puan almış olmak.

 

Yükseköğretim Kurulu

Tarafından doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslardan Öğrenci burs başvuru şartları:

 

(1) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

ç) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.

e) Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

f) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN DOKTORA PROGRAMLARINA KAYITLI ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURSLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/100_2000_Usul_Esaslar.pdf)

 

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

 

 

1-Doktora; Yüksek Lisans mezuniyet puanına %10, ALES puanına %50, Yabancı dil puanına %15, Bilim sınav puanına %15, mülakat puanına %10 ağırlık verilir.

2-Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.

3-Doktora sınavlarında toplam başarı puanı 70 ve üstünde olan adaylar başarılı, 70’in altında olan adaylar başarısız sayılır.

4-Kontenjanlar, toplam başarı puanı en yüksek öğrencilerden başlamak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans veya yüksek lisans mezuniyet puanı, bilim puanı ve mülakat puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

5-Bilim Sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER

 

1-Lisans ve yüksek lisans mezuniyet durumlarını gösteren mezuniyet belgesinin veya diplomasının fotokopisi (onaylı) veya e-devlet belgesi, farklı dillerdeki diplomaların Türkçe çevirisi yapılmış noter onaylı kopyası, (Yabancı ülkelerde Lisans/Yüksek Lisans bitirmiş adayların diploma veya mezuniyet belgeleri ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan okul tanınma veya denklik belgesi onaylı olarak eklenecektir.)

2- Lisans ve yüksek lisans not çizelgesi fotokopisi (onaylı),

3- 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),

4- Nüfus Cüzdan fotokopisi,

5- ALES sonuç belgesi fotokopisi (ALES belgesi geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 5 yıl olup, 2015 yılı bahar ve sonrasındaki sınavlar),

6-Yabancı dil belgesi zorunlu olup (Yabancı Dil Belgesi geçerlik süresi YDS, YÖKDİL sınavları sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olup Eşdeğerliği sayılan uluslararası yabancı dil sınavları için ÖSYM tarafından çıkarılan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda” belirtilen esaslar geçerlidir.

7-Online başvuru sonunda sistemden alınan Lisansüstü Sınava Giriş Belgesi Islak imzalı olarak,              

8-Müracaatlar online yapılacak olup, Bilim Sınavına gelirken istenilen belgeler Bilim Sınav Komisyonuna mutlaka teslim edilecektir.

 

NOT:

1- Bilim Sınavı esnasında istenilen evrakları teslim etmeyen veya eksik teslim eden, sınava girmiş olsa bile başvuru koşullarını karşılamadığı tespit edilen,

2-Bilim Sınavına girmeyen,

3-Yazılı Bilim Sınavlarından 100 üzerinden en az 50 puan alamayan,

4-Programa başvuru tarihinde mezun durumda olmayan,

5-Zamanında başvuru yapmayan,

adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ÖN BAŞVURU:

Başvuru Tarihi: 21-25 Şubat 2020

Başvuru Yeri: http://ebsis.ibu.edu.tr

Enstitümüz Anabilim / Bilim Dalına 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi için doktora programlarına başvurular ONLINE alınacaktır. Online başvuru sistemi 21 Şubat 2020 Saat 08:00 da açılacak ve 25 Şubat 2020 saat 17:00 da kapatılacaktır. Bu tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Elden başvuru alınmayacaktır. Her aday sadece bir programa başvuruda bulunabilir.

Online başvuru esnasında istenilen bilgi ve belgelerin mutlaka eksiksiz, hatasız ve doğru bir şekilde sisteme girilmesi/yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların, kesin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için başvuru esnasında sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını veya ASLI GİBİDİR onaylı suretlerini ve 4 adet fotoğrafı yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

BİLİM SINAVI:

Bilim Sınav Tarihi ve Saati: 26 Şubat 2020 Saat 10:00

Bilim Sınav Yeri: İlgili Anabilim/ Bilim Dalında

KESİN KAYIT:

Kesin Kayıt Tarihleri: 27-28 Şubat 2020 

Kesin Kayıt Yeri: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu (Güzel Sanatlar Fakültesi 4. Kat 11 nolu ofis)

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların, kesin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için başvuru esnasında sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını veya ASLI GİBİDİR onaylı suretlerini ve 4 adet fotoğrafı yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

             

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top