100/2000 YÖK DOKTORA BURS KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

23 Ağustos 2019

T.C.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

               100/2000 YÖK Doktora Burs Kontenjanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar http://ebsis.ibu.edu.tr adresinden 23.08.2019 Saat 08:00’dan itibaren 06.09.2019  saat 17:00’a kadar başvurularını yapabilirler.

 

              2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Enstitümüz Özel Eğitim Anabilim Dalı Zihin Engellilerin Eğitimi Bilim Dalına  100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 

ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI

 

Zihin Engellilerin Eğitimi Bilim Dalı Doktora

 

ALES:   SÖZ-EA  55

Kontenjan : 4

Mezuniyet : Zihin Engelliler Eğitimi veya Özel Eğitim yüksek lisans mezunu olmak,

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: Dörtlük sistemde 3.00/4.00 olmalıdır,

Yabancı Dil Şartı: YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 55 puan almış olmak veya YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan 55’e karşılık puan almış olmak.

 Yükseköğretim Kurulu Tarafından doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslardan  Öğrenci burs başvuru şartları:

  (1) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.

       a) T.C. vatandaşı olmak.

      b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

      c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

      ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

     d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN DOKTORA PROGRAMLARINA KAYITLI ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURSLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/100_2000_Usul_Esaslar.pdf)

 

                                                           SINAV DEĞERLENDİRMESİ

 

1-Doktora; Yüksek Lisans mezuniyet puanına %10, ALES puanına %50, Yabancı dil puanına %15, Bilim sınav puanına %15, mülakat puanına %10 ağırlık verilir. ( Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.)

2-Doktora sınavlarında toplam başarı puanı 70 ve üstünde olan adaylar başarılı, 70’in altında olan adaylar başarısız sayılır.

3-Kontenjanlar, toplam başarı puanı en yüksek öğrencilerden başlamak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans veya yüksek lisans mezuniyet puanı, bilim puanı ve mülakat puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

4-Bilim Sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER

 

1- Lisans ve yüksek lisans mezuniyet durumlarını gösteren mezuniyet belgesi veya diploma (onaylı veya e-devlet üzerinden alınan), farklı dillerdeki diplomaların Türkçe çevirisi yapılmış noter onaylı kopyası, (Yabancı ülkelerde Lisans/Yüksek Lisan bitirmiş  adayların diploma veya mezuniyet belgeleri ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan okul tanınma veya denklik belgesi onaylı olarak eklenecektir.)

2- Lisans ve yüksek lisans not çizelgesi (onaylı),

3-2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),

4-Nüfüs Cüzdan Fotokopisi,

5-ALES sonuç belgesi (ALES belgesi geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 5 yıldır),                

6-Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için)

9-Online başvuru sonunda sistemden alınan Lisansüstü Sınava Giriş Belgesi Islak imzalı olarak  teslim                       

   edilecektir.

10-Müracaatlar online yapılacak olup, Bilim Sınavına gelirken istenilen belgeler Bilim Sınav Komisyonuna mutlaka teslim edilecektir.

 NOT: Bilim Sınavı esnasında istenilen evrakları teslim etmeyen, eksik teslim eden, sınava girmiş olsa bile başvuru koşullarını karşılamadığı tespit edilen veya Yazılı Bilim Sınavına girmeyen, Doktora Yazılı Bilim Sınavlarından 100 üzerinden en az 50 puan alamayan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır. Programa başvuru tarihinde mezun durumda olmayan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖN BAŞVURU:

Başvuru Tarihi: 23 Ağustos – 06 Eylül 2019

Başvuru Yeri: http://ebsis.ibu.edu.tr

Enstitümüz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi için 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurular ONLINE alınacaktır. Online başvuru sistemi 23 Ağustos 2019, Saat 08:00 da açılacak ve 06 Eylül 2019 saat 17:00 da kapatılacaktır. Bu tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Elden başvuru alınmayacaktır.

Online başvuru esnasında istenilen bilgi ve belgelerin mutlaka eksiksiz, hatasız ve doğru bir şekilde sisteme girilmesi/yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Programlarımıza başvuruda bulunmak isteyen adaylar  http://ebsis.ibu.edu.tr adresinden 23 Ağustos 2019 saat 08:00’dan itibaren 06 Eylül 2019 saat 17:00’a kadar başvurularını yapabilirler

SINAVLAR:

Bilim Sınav Tarihi ve Saati: 09 Eylül 2019  Saat 10:00

Bilim Sınav Yeri:  Özel Eğitim Anabilim Dalı

KESİN KAYIT:

Kesin Kayıt Tarihleri: 10-11 Eylül 2019 

Kesin Kayıt Yeri: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu

(Güzel Sanatlar Fakültesi 4. Kat 11 nolu ofis)

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top