2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunacak Öğrencilerin Dikkatine

23 Aralık 2019

    

 T.C.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHLERİ    : 03-09 ŞUBAT 2020

KESİN KAYIT TARİHLERİ                         : 19-21 ŞUBAT 2020

 Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları;

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

 

MADDE 35 – (1) AİBÜ içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumunun aynı adı taşıyan veya eşdeğer (program içeriği %80 oranında uyuşan) ana bilim/ana sanat dalında başarılı olan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları;

a) Bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programına kayıtlı olup, bu programda en az bir yarıyılı başarıyla tamamlayan öğrenciler, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak şartıyla, EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

b) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) Yüksek lisans programlarına, en geç üçüncü döneme başlamamış olan; doktora/sanatta yeterlik programlarına ise doktora yeterlik/sanatta yeterlik sınavına girmemiş olan öğrenciler yatay geçişle kabul edilebilir.

c) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.

ç) Yatay geçiş yoluyla lisansüstü programlara başvuru için, istenen belgelerin aslı veya geldiği enstitü tarafından onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

d) Adayların ilgili EADB’nin en son ilan edilen lisansüstü eğitim başvuru şartlarını taşıması gerekir.

e) Lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş için başvuran, kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilgili programın mezuniyet koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

f) Yatay geçiş, eğitim dili aynı olan ana bilim/ana sanat dalları arasında gerçekleştirilir. Ancak bir yabancı dilde eğitim veren ana bilim/ana sanat dalı öğrencileri istemeleri halinde Türkçe eğitim veren programlara yatay geçiş yapabilir.

 

*****YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ ADAYLARI’NIN*****

 

Yatay Geçiş Başvuru koşullarını taşıyan öğrencilerin Enstitümüz Form-Dilekçelerdeki Form 22’yi doldurarak ekine aşağıdaki belgeleri ekleyerek süresi içinde (Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri:03-09 ŞUBAT 2020) başvurularını yapmaları gerekmektedir.

EKLER

  1. Lisans/Tezli Yüksek Lisans Diploma (onaylı örneği)
  2. Öğrenci Belgesi (son 1 ay içinde alınmış aslı)
  3. Transkript (son 1 ay içinde alınmış aslı ve ders notlarının sayısal değerini gösterir şekilde)
  4. Fotoğraf (1 adet)
  5. ALES Sonuç Belgesi (Kayıtlı olduğunuz enstitüye kayıt yaptırırken kullandığınız belge)
  6. Yabancı Dil Belgesi (Kayıtlı olduğunuz enstitüye kayıt yaptırırken kullandığınız belge)
  7. Ders İçerikleri (onaylı)

 

 

****Yatay geçişle kabul edilen öğrenciler 19-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Kesin kayıtlarını şahsen yapmaları gerekmektedir.

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top