2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Kayıtları

20 Eylül 2019

T.C.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

(Güzel Sanatlar Fakültesi 4. Kat) Gölköy Kampüsü 14280 Gölköy / BOLU

Tel: 0 374 253 50 20

 0 374  254 10 00    -2478-2479 Fax: 0 374 253 50 24

 

DERS KAYIT TARİHLERİ: 23-29 Eylül 2019

Enstitüye Kayıtlı I. Öğretim Öğrencileri

Ders Kayıt Tarihleri:  

23-29 Eylül 2019

Ders Seçimi: 23-29 Eylül 2019 tarihlerinde www.bys.ibu.edu.tr adresinden (yeni kayıtlar şifre alıp) ders seçimleri yapılacaktır.

Harç Ücretleri:

Kayıtlı olduğu yüksek öğretim programında Yüksek Lisansta iki yıl, Doktorada dört yılı tamamlamayan öğrenciler harç ücreti ödemeyeceklerdir.

Kayıtlı olduğu programda Yüksek Lisansta iki yıl, Doktorada dört yılı tamamlayan öğrenciler harç ücreti ödeyeceklerdir. Harç ücretlerini T.İş Bankasına T.C. Numarası beyan ederek yatırdıktan sonra ders seçimlerini yapabileceklerdir.  

 II.Öğretim Öğrencileri: 

    II.Öğretim Öğrencileri kredi başına 200,00 TL. Harç Ücreti yatıracaklardır.(örnek15 kredilik ders için 15*200,00= 3.000,00 TL.)

 Harç Ücretleri: Ders seçimi bittikten sonra duyurulacak olan tarihlerde T.İş Bankasına T.C. Numarası beyan edilerek yatırılacaktır.

Yapılan ders kayıtlarının kesinleşmesi için harç ödeme tarihlerinde mutlaka harcın yatırılması gerekmektedir.

BİLİMSEL HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ

Ders Kayıt tarihleri:  23-29 Eylül 2019

 Bilimsel Hazırlıktan ders alacak öğrenciler; Enstitümüz Öğrenci İşleri bürosundan ders kayıt formu alarak düzenleyecek ve ilgili Anabilim Dalına İmzalatarak Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna teslim edeceklerdir.

 

ÖZEL ÖĞRENCİLER   30 Eylül 2019 - 04 Ekim 2019 Özel Öğrenci Başvuruları

 - Özel Öğrenci Başvuru Formu (Enstitü öğrenci işlerinden alınacak veya Enstitünün Web Sayfası Dilekçe ve Formlar FORM 30 Özel Öğrenci Kayıt Formu) Lisans / Yüksek Lisans - Diploma, Not Dökümü, 1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 2 Adet Fotoğraf

 - Özel Öğrenci Harç Ücretinin Yatırıldığına Ait Dekont (Ders başına 200,00 TL.  TC. Ziraat Bankası Bolu Şubesi 6429870-5004 nolu hesaba yatırılacaktır.)

-Özel Öğrenciler en fazla 2 ders alabilmektedirler.

(Not: İki dönemden fazla özel öğrenci olarak ders alınamaz. Bilimsel Hazırlık Dersleri Özel Öğrenci olarak alınamaz, Seminer dersi Özel Öğrenci olarak alınamaz.)

 AKADEMİK Takvim İçin tıklayınız

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top