2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Kayıtları

20 Şubat 2020

T.C.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

(Güzel Sanatlar Fakültesi 4. Kat) Gölköy Kampüsü 14280 Gölköy / BOLU

Tel: 0 374 253 50 20

 0 374  254 10 00    -2478-2479 Fax: 0 374 253 50 24

DERS KAYIT TARİHLERİ: 24-29 Şubat 2020

Ders Kayıt Tarihleri:  

24-29 Şubat 2020

 I.Öğretim Öğrencileri: 

Ders Seçimi: 24-29 Şubat 2020 tarihlerinde http://bys.ibu.edu.tr/ adresinden (yeni kayıtlar şifre alıp) ders seçimleri yapılacaktır.

Harç Ücretleri:

Kayıtlı olduğu yükseköğretim programında Yüksek Lisansta iki yıl, Doktorada dört yılı tamamlamayan öğrenciler harç ücreti ödemeyeceklerdir.

*Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açıköğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken, aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerinden kendileri tarafından karşılanır. 

**Kayıtlı olduğu programda Yüksek Lisansta iki yıl, Doktorada dört yılı tamamlayan öğrenciler harç ücreti ödeyeceklerdir.

Harç ücretlerini (Dönem harç ücreti 129,00.-TL) T.İş Bankasına T.C. Numarası beyan ederek yatırdıktan sonra ders seçimlerini yapabileceklerdir.  

 II.Öğretim Öğrencileri: 

    II.Öğretim Öğrencileri kredi başına 200,00 TL. Harç Ücreti yatıracaklardır.(örnek15 kredilik ders için 15*200,00= 3.000,00 TL.)

 Harç Ücretleri: Ders seçimi bittikten sonra duyurulacak olan tarihlerde T.İş Bankasına T.C. Numarası beyan edilerek yatırılacaktır.

Yapılan ders kayıtlarının kesinleşmesi için harç ödeme tarihlerinde mutlaka harcın yatırılması gerekmektedir.

Bilimsel Hazırlık Öğrencileri:

Ders Kayıt tarihleri:  24-29 Şubat 2020

 Bilimsel Hazırlıktan ders alacak öğrenciler; Enstitümüz Öğrenci İşleri bürosundan ders kayıt formu alarak düzenleyecek ve ilgili Anabilim Dalına İmzalatarak Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna teslim edeceklerdir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler:

Harç ücretlerini (Dönem harç ücreti 2.000,00.-TL) T.C. ZİRAAT BANKASI :

IBAN: TR02 0001 0000 5090 4055 1050 01

HESAP NO: 90405510-5001 nolu hesaba yatırdıktan sonra ders seçimlerini yapabileceklerdir.

ÖZEL ÖĞRENCİLER   02-08 Mart 2020 Özel Öğrenci Başvuruları

 - Özel Öğrenci Başvuru Formu (öğrenci işlerinden alınacak veya Enstitünün Web Sayfası Dilekçe ve Formlar FORM 30 Özel Öğrenci Kayıt Formu)

-Kayıtlı oldukları programdan aldıkları öğrenci belgesi ve ders alma ile ilgili onay belgesi (“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.)

-1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 2 Adet Fotoğraf

 - Özel Öğrenci Harç Ücretinin Yatırıldığına Ait Dekont (Ders başına 200,00 TL.  TC. Ziraat Bankası Bolu Şubesi 6429870-5004 nolu hesaba yatırılacaktır.)

*Özel Öğrenciler en fazla 2 ders alabilmektedirler.

*Not: İki dönemden fazla özel öğrenci olarak ders alınamaz. Bilimsel Hazırlık Dersleri Özel Öğrenci olarak alınamaz, Seminer dersi Özel Öğrenci olarak alınamaz.

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığından:

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK için tıklayınız

 AKADEMİK Takvim İçin tıklayınız

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top